Medlemsskap

Tingvallakyrkans församling har ca 300 medlemmar. Vi är olika i ålder, grad av engagemang och hur vi tror. Men gemensamt för vår tro är att den söker sin grund i treenig Gud där Jesus Kristus är församlingens centrum. Vi är en demokratisk församling där varje medlem har lika rösträtt. Läs vidare i vår

Du behöver inte vara medlem för att vara med i vår verksamhet.

Däremot vill vi gärna bjuda in till medlemskap i församlingen. Medlem blir man formellt när man skrivs in i församlingsboken. Men medlemskapet är värt att samtala om och reflektera över. Det finns många bilder – och fördomar – om vad medlemskap i församling är. Så är du nyfiken, har frågor och funderingar: Kontakta någon församlingsmedlem – enklast våra pastorer Anneli Sandberg eller Per-Ulrik Johansson så kan vi samtala vidare.