Gudstjänster

Ett av många rum för försoning – gudstjänst varje söndag

Gudstjänsten är församlingens nav. Varje söndag möts vi, under terminerna kl 11.00, under sommaren kl 17.00. (se kalendariet)

I gudstjänsten får vi ta del av bibelberättelser, predikan och musik. Där får vi vara med i lovsång och bön. Uttrycka vår längtan i ljuständning, men också bara vara stilla. I gudstjänsten ber vi för vår värld, för fred och frihet, för vår stad och för människor långt borta eller som står oss nära.
Vi delar med oss av våra resurser i form av pengar som vi samlar in till församlingens verksamhet och andra ändamål. Till sist sänds vi ut igen till den värld som vi och Gud älskar.

En gång i månaden, ungefär, under terminerna, firar vi gudstjänst med alla åldrar – en gudstjänst där alla kan vara med hela tiden, oavsett ålder.  I övriga gudstjänster är barnen med den första delen, då vi alltid tänder ljus och ber med barnen.

Även om gudstjänsternas form växlar från gång till gång så finns det mycket att känna igen sig i från gång till gång: vi sjunger, vi ber – det finns alltid utrymme att tända ett ljus.

Vi är en kyrka där många hjälps åt. Det märks även i gudstjänsterna.

I samband med gudstjänsterna finns det möjlighet till kyrkfika. 20% av det vi betalar för kyrkfikat går till biståndsorganisationen Diakonia.

Den som önskar kan även gå in i kyrkan för personlig andakt under de tider som caféet är öppet.