Diakoni

Diakoni är församlingens sociala arbete. Vi visar på Guds kärlek till våra medmänniskor genom att vi bryr oss om varandra. Det diakonala arbetet leds av diakoniassistenten, som samarbetar med diakonirådet. Arbetet görs bl.a. genom samtal, hembesök, sjukbesök och telefonsamtal. Till jul delas julblommor ut till de äldre och till dem som mist en anhörig under året som gått. De äldre uppvaktas på födelsedagen, vilket är ett fint tillfälle att sprida glädje, värme och uppskattning.  Församlingen samarbetar även med Hela Människan och finns där några gånger per år för att stödja arbetet som bedrivs där. Att arbeta för att minska ensamhet och utanförskap är också ett prioriterat arbetsområde. Tillsammans med hela församlingen vill vi bidra till att människor känner sig sedda, värdefulla och älskade i livets alla skeden, både de ljusa och de svåra. 

”Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek” (Joh 13:35)