Barnens stund

Tingvallakyrkan vill vara en plats för barn i alla åldrar. En plats där barnen får komma som de är och synas, höras och bekräftas. En plats där man får höra berättelser ur bibeln och får ställa sina frågor.

Barnvänlig inledning

Vi strävar efter att varje gudstjänst ha en barnvänlig inledning. Vi tänder barnens ljus – för alla barnen som är där och för de som inte är där, som vi har i våra tankar. Vi sjunger barnens sång, en sång som vi sjunger under en längre period för att alla ska känna igen den och hinna lära sig den. Efter ett kort tilltal som alltid avslutas med att barnen får tända ljus och be för något givet, barnnära ämne, går barn och ledare en trappa upp till öppna förskolans lokaler, där det är dags för barnens stund.

Barnens stund
Under sommarens kvällsgudstjänster har Barnens stund sommarlov.

Barnens stund inleds med en gemensam samling innan ledare har en aktivitet eller en berättelse. Det blir en stund då barnen får chans att genom lek, en övning eller en text få fundera över dagens tema. Barnens stund är varje söndag utom på sommarlovet.

Välkommen med!

Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de.
Jesus (Mark 10:14b)