Värdegrund

Värdegrund för Tingvallakyrkans församling

Beslutad av församlingsmötet 14 september 2014

Tingvallakyrkans församling är en del av Equmeniakyrkan, vars vision lyder:

”En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar–mig, dig och världen.”

Tingvallakyrkans församling vill förverkliga denna vision genom att finnas i världen och tjäna på följande sätt:

 Rum för försoning

Vi vill levandegöra försoningens under i Jesu Kristi död och uppståndelse genom att öppna rum för en tro där var och en kan försonas med sig själv, sitt liv, sina medmänniskor och Gud.

Frihet i tron

Vi vill respektera varje människas frihet att tolka Guds ord, i tvivel och tro, i gemenskap och under Andens ledning, och uppmuntra varandras ärliga sökande efter kristet liv och ansvar.

I världen

Vi vill gestalta den världsvida kyrkans uppdrag i vardagen och sprida evangelium i ord och handling. Tillsammans med andra vill vi verka för fred och rättvisa och hela skapelsens välfärd.

Genom hela livet

Vi vill värna om alla människors lika värde. Vi vill vara en god och stödjande gemenskap för ung och gammal i livets alla skeden och en öppen och välkomnande mötesplats.