Internationellt

Tingvallakyrkans församling är ett av den världsvida kyrkans lokalkontor. Via Equmeniakyrkan har vi kontakter och utbyten med kyrkor över hela världen. Vi är delaktiga i miljövårdande projekt med karenfolket i Thailand, i kristendomsskola i Norra Ryssland och i arbete för att stötta kvinnor i Ecuador. Berättelserna och platserna är många fler!  Diakonia är ”vår” biståndsorganisation. 20% av det vi betalar för kyrkfikat ger vi till Diakonia (i pandemitider när vi inte möts, skickar vi ändå en gåva).

Vår församling har personliga kontakter bland annat med en baptistförsamling i staden Kobrin i Belarus, och även med en församling i Kamerun.